معرفی برج های پهنه سروستان (پهنه B) شهرک مسکونی چیتگر

پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر شامل 15 برج می‌باشد که در حال حاضر سری برج های G (برج های پروانه ای شکل) قابل سکونت و مابقی بلوک ها در شرف تحویل می‌باشند.

تعداد طبقات پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

سری برج های b: تعداد طبقات 33

سری برج های d: تعداد طبقات 32

سری برج های n: تعداد طبقات 32

سری برج های g: تعداد طبقات 27-29

متراژ های پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

سری برج های g: از 75 متر تا 360 متر

سری برج های b: از 75 متر تا 246 متر

سری برج های n: از 125 متر تا 151 متر

سری برج های d: از 125 متر تا 184 متر

برج G1 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

بلوک G1 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر دارای 2 بال غربی و شرقی می باشد که بال غربی 29 طبقه و بال شرقی 27 طبقه مسکونی می‌باشند. نوع سازه اسکلت فلزی و دیوارها از جنس بلوک سیمانی و سوپر وال و دارای سیستم اطفاء و اعلام حریق بوده و سیستم فاضلاب سپتیک می‌باشد که در آینده به اگو شهری متصل خواهدشد. نمای پروژه کامپوزیت و کرتین وال، سیستم سرمایش و گرمایش از نوع فن کوئل و چیلر از سقف و سقف واحد از کناف بوده و کف واحد از سنگ درجه یک استفاده شده است. بلوک در حوزه شمالی شهرک و جنوب اتوبان خرازی قرار گرفته است. این بلوک دارای 434 واحد مسکونی بوده و با معماری بسیار منحصر به فرد از مرتفع ترین بناهای شهر محسوب می‌گردد.

برج G2 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

بلوک G2 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر دارای 2 بال غربی و شرقی می باشد که بال غربی 29 طبقه و بال شرقی 27 طبقه مسکونی می‌باشند. نوع سازه اسکلت فلزی و دیوارها از جنس بلوک سیمانی و دارای سیستم اطفاء و اعلام حریق بوده و سیستم فاضلاب سپتیک می باشد که در اینده به اگو شهری متصل خواهدشد. نمای پروژه سیمان شسته، سیستم سرمایش و گرمایش از نوع فن کوئل و چیلر و سقف واحد از کناف بوده و کف واحد از سرامیک پرسلانی استفاده شده است. بلوک در حوزه شمالی شهرک و جنوب اتوبان خرازی قرار گرفته است. این بلوک دارای 494 واحد مسکونی بوده و با معماری بسیار منحصر به فرد از مرتفع ترین بناهای شهر محسوب می گردد.

برج G3 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

بلوک G3 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر دارای 2 بال غربی و شرقی می باشد که بال غربی 29 طبقه و بال شرقی 27 طبقه مسکونی می‌باشند. نوع سازه اسکلت فلزی و دیوارها از جنس بلوک سیمانی و دارای سیستم اطفاء و اعلام حریق بوده و سیستم فاضلاب سپتیک می باشد که در اینده به اگو شهری متصل خواهدشد. نمای پروژه کامپوزیت، سیستم سرمایش و گرمایش از نوع فن کوئل و چیلر و سقف واحد از کناف بوده و کف واحد از سنگ درجه یک استفاده شده است. بلوک در حوزه شمالی شهرک و جنوب اتوبان خرازی قرار گرفته است. این بلوک دارای 464 واحد مسکونی بوده و با معماری بسیار منحصر به فرد از مرتفع ترین بناهای شهر محسوب می‌گردد.

برج G4 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر

بلوک G4 واقع در پهنه سروستان (پهنه b) شهرک مسکونی چیتگر دارای 2 بال غربی و شرقی می باشد که بال غربی 29 طبقه و بال شرقی 27 طبقه مسکونی می‌باشند. نوع سازه اسکلت فلزی و دیوارها از جنس بلوک سیمانی و دارای سیستم اطفاء و اعلام حریق بوده و سیستم فاضلاب سپتیک می باشد که در اینده به اگو شهری متصل خواهدشد. نمای پروژه سیمان شسته، سیستم سرمایش و گرمایش از نوع فن کوئل و چیلر و سقف واحد از کناف بوده و کف واحد از سرامیک پرسلانی استفاده شده است. بلوک در حوزه شمالی شهرک و جنوب اتوبان خرازی قرار گرفته است. این بلوک دارای 494 واحد مسکونی بوده و با معماری بسیار منحصر به فرد از مرتفع ترین بناهای شهر محسوب می‌گردد.